P e ł n a   o f e r t a


Suche karmy dla psów
Suche karmy dla kotów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla kotów
Akcesoria dla psów
Zabawki dla psów
Środki pielęgnacyjne dla psów
Książki o psach
Środki przeciw pasożytom dla psów
Pokarmy sypkie dla gryzoni
Pokarmy sypkie dla ptaków
Pokarmy dla ryb akwariowych
Inne
Pozostałe artykuły dla psów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla kotów
Pokarmy dla gadów i płazów
Smakołyki dla kotów
Smakołyki dla psów
Środki pielęgnacyjne dla kotów
Środki przeciw pasożytom dla kotów
Zabawki dla kotów
Akcesoria dla kotów
Pozostałe artykuły dla kotów
Kolby i inne pokarmy formowane dla gryzoni
Smakołyki dla gryzoni
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla gryzoni
Akcesoria i zabawki dla gryzoni
Klatki i transportery dla gryzoni
Kolby i smakołyki dla ptaków
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla ptaków
Akcesoria i zabawki dla ptaków
Klatki dla ptaków
Środki pielęgnacyjne dla ptaków
Pozostałe artykuły dla gryzoni
preparaty akwarystyczne
akcesoria akwarystyczne
Pokarmy dla ryb sadzawkowych
preparaty do sadzawek i oczek wodnych
akcesoria do sadzawek i oczek wodnych
Książki akwarystyczne
Książki o gryzoniach
Książki o ptakach


 

 

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

 

dla stałych klientów

 


  • Za przekroczenie łą…cznej wartości dotychczasowych Twoich zakupów w wysokoś›ci 200 zł‚ otrzymasz  1% stał‚ego rabatu !
  •  
  • Za przekroczenie łącznej wartoś›ci dotychczasowych Twoich zakupów w wysokoś›ci 500 zł‚ otrzymasz  2% stał‚ego rabatu !
  •  
  • Za przekroczenie łą…cznej wartoś›ci dotychczasowych Twoich zakupów w wysokoś›ci 1000 zł‚ otrzymasz  3% stał‚ego rabatu !
  •  
  • Za przekroczenie łącznej wartoś›ci dotychczasowych Twoich zakupów w wysokoś›ci 1500 zł‚ otrzymasz  4% stał‚ego rabatu !
  •  
  • Za przekroczenie łą…cznej wartoś›ci dotychczasowych Twoich zakupów w wysokości 2500 zł‚ otrzymasz  5% stałego rabatu !

Każdy z powyższych rabatów jest stosowany do kwot zakupów nastę™pują…cych po przekroczeniu odpowiedniego progu rabatowego. Przykł‚adowo: jeśli pierwszy lub kolejny zakup przekroczy łą…czną… wartość‡ dotychczasowych zakupów równą… 200 zł‚, należność‡ za każdy nastę™pny zakup bę™dzie pomniejszana o 1% rabatu, do momentu przekroczenia łą…cznej wartoś›ci zakupów w wysokoś›ci 500 zł‚ – po tym kwota kolejnego zakupu pomniejszana bę™dzie o 2% rabatu itd.
Rabaty przydzielamy w postaci kodu rabatowego, o którego wpisanie prosi Cię™ system (czerwonym drukiem) każdorazowo podczas składania zamówienia (oczywiś›cie musisz być‡ zalogowany). Po wpisaniu kodu i kliknię™ciu komendy „zmień„”, rabat zostanie odliczony.
Kod rabatowy wyślemy do Ciebie każdorazowo po nadesł‚aniu kolejnego zamówienia, nastę™pują…cego po osiągnięciu łą…cznej dotychczasowej kwoty Twoich zakupów przekraczają…cej kolejny próg rabatowy. Do momentu otrzymania nowego kodu, bę™dziesz mógł‚ używać poprzednio otrzymanego.

 

 
PONADTO: jeśli moźesz i zdecydujesz się™ na odbiór osobisty zamówionego towaru w naszym Skł‚adzie Firmowym, od kwoty należnoś›ci uzyskanej po odliczeniu któregokolwiek z powyższych rabatów, odliczymy Ci kolejne 10% rabatu.

 

 
UWAGA ! Przy każdym produkcie w naszym sklepie, w wyraźnie oznaczonym polu, widnieje informacja „wysył‚amy w ciągu” (np. 24h). Oznacza to, źe produkt jest natychmiast dostę™pny. W wielu sklepach internetowych natkniesz się™ zapewne na konkurencyjne oferty, zwł‚aszcza produktów przez nas importowanych bezpoś›rednio. Zanim cokolwiek z tym zrobisz, czy też zanim zdecydujesz się™ nas o tym powiadomić‡, sprawdź czy konkurencyjna oferta jest aktualna i czy towar jest dostępny „od rę™ki”.