P e ł n a   o f e r t a


Suche karmy dla psów
Suche karmy dla kotów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla psów
Pasztety i mięsne kawałki w sosie dla kotów
Akcesoria dla psów
Zabawki dla psów
¦rodki pielęgnacyjne dla psów
¦rodki przeciw pasożytom dla psów
Pokarmy sypkie dla gryzoni
Pokarmy sypkie dla ptaków
Pokarmy dla ryb akwariowych
Inne
Pozostałe artykuły dla psów
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla kotów
Pokarmy dla gadów i płazów
Smakołyki dla kotów
Smakołyki dla psów
¦rodki pielęgnacyjne dla kotów
¦rodki przeciw pasożytom dla kotów
Zabawki dla kotów
Akcesoria dla kotów
Pozostałe artykuły dla kotów
Kolby i inne pokarmy formowane dla gryzoni
Smakołyki dla gryzoni
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla gryzoni
Akcesoria i zabawki dla gryzoni
Klatki i transportery dla gryzoni
Kolby i smakołyki dla ptaków
Suplementy diety, odżywki, witaminy dla ptaków
Akcesoria i zabawki dla ptaków
Klatki dla ptaków
¦rodki pielęgnacyjne dla ptaków
Pozostałe artykuły dla gryzoni
preparaty akwarystyczne
akcesoria akwarystyczne
Pokarmy dla ryb sadzawkowych
preparaty do sadzawek i oczek wodnych
akcesoria do sadzawek i oczek wodnych


Sklep online PetService.pl jest własno¶ci±… i prowadzony jest przez PPUH PET SERVICE Sp. Jawna z siedzib±… w D±…browie Górniczej 41-300 ul. 11 Listopada 1, NIP 629-229-56-13, Regon 240007281, rachunek bankowy w ING BANK ¦LˇSKI nr 76 1050 1272 1000 0022 9357 5664.

 

U nas kupisz szybko i z pierwszej rę™ki.

Wiele artykułów w naszym magazynie

pochodzi z naszego bezpo¶›redniego importu.


PPUH PET SERVICE Sp. Jawna jest hurtowni±… artykułów dla zwierz±…t, założon±… w 1993 roku w celu zaopatrywania sklepów zoologicznych i lecznic weterynaryjnych na terenie województwa ¦l±…skiego i o¶›ciennych. T±… rolę™ firma speł‚nia do dzi¶› dysponuj±…c m.in. magazynem podwyższonego składowania o powierzchni kilkuset metrów kw. oraz wł‚asnym transportem. Wszystkie towary w magazynie skł‚adowane i wydawane s±… wedł‚ug norm HACCP, co zapewnia bezpieczeń„stwo i należyt±… obsł‚ugę™ naszych klientów wraz z gwarancj±… wysokiej jako¶›ci sprzedawanych produktów. Od naszych dostawców wymagamy tego samego, co czyni zakupy u nas w peł‚ni bezpiecznymi. Firma utrzymuje stał‚e kontakty handlowe z dostawcami i odbiorcami z całej Polski. Bezpo¶rednio importujemy towary z Kanady, Niemiec, Czech i Buł‚garii. Jeste¶›my wył±…cznym autoryzowanym importerem do Polski wysokiej jako¶›ci kanadyjskich suchych karm dla psów i kotów marek Nutram, K-9, Feline Perfection i Pet Time oraz generalnym dystrybutorem w Polsce profesjonalnej kanadyjskiej linii suplementów diety dla psów i kotów Xtracare. Specjalizujemy się™ w sprzedaży markowych, wysokiej jako¶›ci produktów żywieniowych dla psów i kotów, odżywek i suplementów diety, popartej doradztwem żywieniowym. Prócz tego posiadamy szerok±… ofertę™ pokarmów, artykułów pielę™gnacyjnych i akcesoriów dla różnych zwierz±…t domowych. Nasz sklep online PetService.pl zawiera tylko czę¶ć‡ asortymentu, znajduj±cego się™ w naszym magazynie. W naszym firmowym Skł‚adzie Artykułów Dla Zwierz±…t Domowych, mieszcz±…cym się™ w D±…browie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1, dostę™pnych jest od razu ponad 3000 produktów. Podobn±…, a nawet większ±… ich ilo¶ć‡, możemy sprowadzić w razie konieczno¶ci w ci±…gu kilku dni.


  OdwiedĽ nasz skład firmowy, obejrzyj towar, zapłać‡ i zabierz.

 

 

Pokaż petservice_siedziba na wię™kszej mapie